Du får kunskaper i att”  Värna sitt rum ” som är grunden till bra självkänsla och god självbild. Vi lär dig att med en trygg attityd agera lugnande i en konflikt där du även erhåller kunskap att behålla lugnet i en stressituation.

Det är du som bestämmer över ditt rum och din person och genom att utstråla detta hamnar du inte så lätt i konfliktsituationer.