Svensk Wing Chun  ger dig kunskaper att kontrollera en svår fysisk konflikt. Denna kunskap är grunden till tryggheten. Kunskap som du troligen aldrig kommer att använda men som ändå är grunden till en god hälsa i din vardag.

Svensk Wing Chun är ett system som kommer från Kina och ger dig kontroll i svåra fysiska konflikter. Detta innebär att du kan själv avgöra hur konflikten ska sluta. Att veta att du kan försvara dig ger dig trygghet och lugn att inte behöva bruka våld om den inte är nödvändigt.